Kaplica w Dębie Polskim

Do parafii Wistka Szlachecka należała, bardzo od niej oddalona, wieś Dąb Wielki, Polski, Mały, dawniej Niemiecki. Poprzednio zamieszkiwali go głównie osadnicy niemieccy, wyznania protestanckiego. Po wojnie ich miejsce zajęli Polacy. Dla ich wygody w 1951 r. erygowano w Dębie Polskim kaplicę filialną, ale w pomieszczeniu stanowiącym własność prywatną. W 1981 r., postanowiono kaplicę tę zastąpić nowym kościołem filialnym. Po uzyskaniu pozwolenia od władz państwowych w 1983 r., wybudowano kościół według projektu architekta Zbigniewa Kaweckiego, który został poświęcony 9 września 1984., przez J.E. Ks. Bp. Jana Zarębę.  Nadano mu wezwanie Narodzenia NMP. Uroczystość odpustowa odbywa się w niedzielę po świecie Narodzenia NMP. Budowniczym kaplicy był ks. Prałat Witold Kujawski, ówczesny proboszcz par. Smólnik. Obecny Proboszcz Ks. Krzysztof Graczyk wykonał kapitalny remont kościoła. Poświęcenia odnowionego wnętrza dokonał dnia 20 sierpnia 2011 roku J.E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering. Wykonano również nowy Krzyż Misyjny, dzwonnicę. Dokonano renowacji ogrodzenia wokół kościoła, jak również renowacji kapliczki przydrożnej przy kościele.

Marzec 30 2011 11:27 am

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply