Ogłoszenia

Dwudziesta Trzecia Niedziela  Zwykła

07 września 2014 rok

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej.
 2. Eucharystia to chrześcijańska Pascha. Zgromadziliśmy się, by właśnie ją święcić. Pośród nas obecny jest Pan, który przyrzekł swoją obecność tam gdzie zbierają się ludzie, by wielbić Boga i zanosić do Niego swoją modlitwę. I my, zgromadzeni w tej świątyni, świadomi obecności Chrystusa słuchaliśmy Jego upomnień, by upominając innych wskazywać bliźnim właściwą drogę, która wiedzie na wieczną Paschę w świątyni nieba. Często jednak jesteśmy pyszni, nie znosimy, gdy ktoś nas upomina, zwraca uwagę, chce nas pouczać. Jednakże szczególnym uczynkiem miłości wobec bliźnich jest upomnienie braterskie. Chrystus wzywa swych wyznawców, by upominali błądzących i ten obowiązek zlecił Kościołowi. Jak słyszeliśmy dzisiaj, Prorocy Starego Testamentu upominali swój naród, broniąc prawdziwego kultu i wierności Jedynemu Bogu. My także mamy upominać innych, ale z miłością i życzliwością, a ci, którzy nas upominają, wyświadczają nam wielką przysługę.
 3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w sobotę – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, BDK., w niedzielę – Świeto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 4. Dzisiaj na Jasnej Górze odbywają się Ogólnopolskie uroczystości Dziękczynienia za Plony’2014.
 5. Dzisiaj na sumie o godz. 12.00 poświecenie tornistrów, przyborów dzieciom klasy pierwszej. Zapraszam rodziców ze swymi pociechami.
 6. W przyszłą Niedzielę taca będzie zbierana na zapłacenie rachunków za energię elektryczną. Uzbierało się trochę tych kilowatów przez lipiec i sierpień z powodu prowadzonego remontu plebanii. Proszę członków Rady Parafialnej o dokonanie tej zbiórki.
 7. W sobotę 13 września, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 będzie sprawowane Nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na to nabożeństwo.
 8. W przyszłą Niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wywyższenie na Krzyżu oznacza a jednocześnie zapowiada wywyższenie Wniebowstąpienia. Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa. Zapraszam szczególnie na sumę, na której nastąpi intronizacja Krzyża i jego adoracja.
 9. Można nabyć kalendarz na Nowy Rok 2015 wydany przez Duszpasterstwo Rolników we Włocławku. Koszt jednego kalendarza: 3 zł, 5 zł, 10 zł i 25 zł. Te najdroższe to wydania książkowe. Kalendarze te są bardzo ładne i ciekawe w swej formie mogą również być jako prezent dla dziecka czy osoby starszej.
 10. Dziękuję za kwiaty i ubranie nimi kościoła mieszkańcom Telążnej Starej, a o kwiaty na sobotę rano proszę mieszkańców Telążnej Leśnej.
 11. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki.
 12. Na nas jako chrześcijanach spoczywa obowiązek braterskiego upominania. Jest wiele zła w świecie i w nas. Prostujmy więc błędne drogi w sobie i wokół nas, a wtedy zasłużymy na błogosławieństwo Boga i przyczynimy się do zwycięstwa prawdy i miłości.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Niedziela  – Święto Podwyższenia Krzyża

14 września 2014 rok

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej.
 2. Przyszliśmy dzisiaj do Boga,  by wychwalać Go,  dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Jednakże otrzymując darowanie win, sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie. Pomyślmy, czy umiemy przebaczać, czy przyszliśmy tutaj wolni od nienawiści i pojednani z bliźnimi? Słyszeliśmy, że mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy za­wsze, obrazowo ukazuje nam to przypowieść o niemiłosiernym słudze. Trudno prze­baczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam każdego dnia siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi. Chrystus umarł za nas na Krzyżu, abyśmy my również umarli dla Chrystusa i przemienili swoje życie.
 3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, we wtorek – Wspomnienie Świętych Męczenników Korneliusza, P. i Cypriana, B., w czwartek – Święto św. Stanisława Kostki, Zak., w sobotę – Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, K., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.
 4. Dzisiaj obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wywyższenie na Krzyżu oznacza a jednocześnie zapowiada wywyższenie Wniebowstąpienia. Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa. Zapraszam szczególnie na sumę, na której nastąpi intronizacja Krzyża i jego adoracja.
 5. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na zapłacenie rachunków za energię elektryczną. Uzbierało się trochę tych kilowatów przez lipiec i sierpień z powodu prowadzonego remontu plebanii. Dziękuję członkom Rady Parafialnej za zebranie tacy.
 6. Można nabyć kalendarz na Nowy Rok 2015 wydany przez Duszpasterstwo Rolników we Włocławku. Koszt jednego kalendarza: 3 zł, 5 zł, 10 zł i 25 zł. Te najdroższe to wydania książkowe. Kalendarze te są bardzo ładne i ciekawe w swej formie mogą również być jako prezent dla dziecka czy osoby starszej.
 7. Dziękuję za kwiaty i ubranie nimi kościoła mieszkańcom Telążnej Leśnej a o kwiaty na sobotę rano proszę nowożeńców zawierających w sobotę sakrament małżeństwa.
 8. Pragnę wyrazić szczególne podziękowanie mieszkańcom Wistki Królewskiej za zorganizowanie delegacji z wieńcem i darami ołtarza na Diecezjalne Dożynki 2014 w Zduńskiej Woli. Dziękuję p. Grzegorzowi Kędzierskiemu jako sołtysowi za podjęty trud zorganizowania tej delegacji. Przedstawiciele przywieźli ze sobą podziękowanie za udział w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
 9. Chcę poinformować, że w naszym kościele zrobiło się zwarcie i spaliła się instalacja w prezbiterium. Usterka została już naprawiona. Parafia poniosła kolejne koszty. Mówię o tym, abyśmy zdali sobie sprawę, że wasze pieniądze składane na tacę są w całości wykorzystywane na bieżące wydatki związane z potrzebami parafii.
 10. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki.
 11. Za moment wyjdziemy z tej świątyni obdarzeni Bożym przebaczeniem. Mamy iść z dobrą wolą, by i przebaczać innym. Może jednak nosimy urazy w sercu, może nie umiemy przebaczać. Dzisiaj Bóg obdarza cię swoją pomocą i błogosławieństwem byś i ty umiał przebaczać, byś miał odwagę być chrześcijaninem. On teraz na ten trud chce błogosławić.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Dwudziesta Piąta Niedziela

21 września 2014 rok

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej.
 2. Z samego faktu chrztu zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywał nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat. Należymy do winnicy Bożej – Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność, jak mało jest w nas gorliwości o Bożą sprawę. Jednak każdy czas jest dobry, by odpowiedzieć na Boże wezwanie. Usłyszeliśmy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą – zbawieniem. Często tak trudno ludziom zrozumieć Boże drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz pouczał więc, że Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania. Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. Tak wypełnił swą misję św. Paweł – tak mamy wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga.
 3. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, K., w czwartek – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, K., w sobotę – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, K.
 4. Można nabyć kalendarz na Nowy Rok 2015 wydany przez Duszpasterstwo Rolników we Włocławku. Koszt jednego kalendarza: 3 zł, 5 zł, 10 zł i 25 zł. Te najdroższe to wydania książkowe. Kalendarze te są bardzo ładne i ciekawe w swej formie mogą również być jako prezent dla dziecka czy osoby starszej.
 5. Dziękuję za kwiaty i ubranie nimi kościoła nowożeńcom Pawłowi i Weronice Wasielewskim, którzy zawierali w zeszłym tygodniu sakrament małżeństwa, a o kwiaty na sobotę rano proszę mieszkańców Przerytki.
 6. Dnia 24 września br. tj. w środę po wieczornej Mszy św. spotkanie członków Rady Parafialnej. Obecność obowiązkowa.
 7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z dziećmi i rodzicami całej szkoły podstawowej tj. klasy I- VI Szkoły Podstawowej. Obecność obowiązkowa.
 8. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki.
 9. Umocnieni przez Chrystusa idźmy do swoich zajęć, pracy, życia. Pracujmy w winnicy Bożej i czyńmy sobie ziemię poddaną, bo to jest nasze zadanie i to jest wypełnienie chrześcijańskiego powołania. Bóg nas nagradza i błogosławi teraz na trud naszych dni.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI

Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.