Ogłoszenia

Trzecia Niedziela Zwykła

22 stycznia 2017 rok

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam was wszystkich, każdego z osobna w codziennej mojej modlitwie kapłańskiej.
 2. Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani, jak apostoł Paweł, by głosić nadejście Królestwa Bożego i jedność wszystkich opromienionych Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na której dziś zgromadziliśmy się w niedzielę, Chrystus znowu do nas przyszedł, oświecił nas swym słowem, karmił swym ciałem, leczył choroby grzechu i zwiastował nadejście Królestwa Bożego. Naród wybrany przeżył upokorzenie przez podział królestwa i osiedlenie się w Zajordaniu plemion pogańskich. Prorok Izajasz zapowiada jednak, że nadejdzie radość ze zjednoczenia kraju, który doczeka się światłości, to znaczy wyzwolenia z ciemności niewoli. Ta zapowiedź spełniła się, gdy przyszedł Chrystus, by założyć nowe, zjednoczone królestwo. Tym królestwem jest Kościół, jako zapowiedź zjednoczenia wszystkich z Bogiem. Kościół jednak przeżywa podziały i rozłamy, bo ludzie szukają swojej mądrości. Tak było w Koryncie, tak bywa nierzadko i dziś.
 3. W tym tygodniu wspominamy: w wtorek – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, BDK., w środę – Święto Nawrócenia św. Pawła, w czwartek – Wspomnienie Świętych Biskupów Tymoteusz i Tytusa, w piątek – Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, B., w sobotę – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu KDK.
 4. W Kościele Katolickim od 18- 25 stycznia br. obchodzimy Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijaństwa. W naszych modlitwach prośmy Boga, aby dał łaskę jak najszybszego zjednoczenia chrześcijan, aby wspólnie jednym głosem chwalili Boga i byli jemu wierni.
 5. We wtorek tj. 24 stycznia br. ze względu na Radę Klasyfikacyjną w szkole, msza św. o godz. 7.30, a w sobotę o godz. 8.00 ze względu na wyjazdową sesję prawniczą.
 6. Ponawiam zaproszenie na całodzienną czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu, która jest owocem Jubileuszu Miłosierdzia w naszej parafii. Nie pozwólmy, aby Ten który nas powołał, wybrał i przeznaczył pozostawał sam. Jezus czeka na nas i na nasze nawrócenie. On chce umacniać i napełniać nas Swoją mocą. Rozpoczęcie czuwania mszą św. o godz. 8.00, a zakończenie Nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.30. Znajdźmy czas na to spotkanie modlitewne, bo modlitwa zanoszona z wiarą uleczy nasze rodziny i nas samych.
 7. Proszę o poszanowanie piątku jako dnia postnego. Według nauki Kościoła Katolickiego każdy piątek w ciągu roku jest dniem pokuty. Zauważam, że coraz częściej ten dzień zostaje bezczeszczony. Urządza się studniówki, osiemnastki, zabawowe spotkania rodzinne, różne imprezy szkolne. Rodzice nie reagują na to, a wręcz na to dają przyzwolenie. Rodzicom przypominam o obowiązku religijnego i moralnego wychowania, którego się podjęliście na chrzcie świętym. Proszę was Rodzice, abyście nie przyczyniali się do relatywizowania praw człowieka, wynikających z przyrodzonej godności ludzkiej. Niestety, współcześnie dochodzi do dowolnej interpretacji tych praw. Co prowadzi do tego, że zasady etyczne zaczynają tracić charakter pryncypiów, wyznaczających granice działalności człowieka, takie wychowanie prowadzi wasze dzieci do negacji wartości chrześcijańskich, a w późniejszym czasie do negacji Was samych.
 8. Przypominam młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania o praktykowaniu pierwszych piątków miesiąca, uczestnictwie w niedzielnej mszy św. i pogłębianiu życia religijnego i prowadzeniu dzienniczków potwierdzających praktykowanie wiary. Rodzicom tej młodzieży przypominam, że podpisali we wrześniu zobowiązanie do odpowiedzialności rodzicielskiej i chrześcijańskiej za przygotowanie religijne i duchowe swych dzieci. Przy weryfikacji dopuszczającej do tegoż sakramentu będę konsekwentnie z tego rozliczał, a na dzień dzisiejszy niestety wiele tych zobowiązań, które rodzice podpisali pozostaje tylko na papierku.
 9. Przypominam Rodzicom dzieci przygotowujących się do I Komunii św., jak i również do Komunii Rocznicowej o ich odpowiedzialności za przygotowanie religijne i moralne do tych sakramentów. Zapomnieliście Rodzice niestety, czym jest miłość rodzicielska. Niestety propagujecie postawę liberalizmu i wolnego wyboru, nie mającego nic wspólnego z chrześcijańską odpowiedzialnością za dobro waszych dzieci. Zapewniam Was, że w przyszłości zbierzecie obfity plon, który sprawi Wam ból serca.
 10. We środę po wieczornej mszy św. o godz. 16.00 spotkanie z członkami Rady Parafialnej w kaplicy zimowej.
 11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką „Idziemy” do lektury której serdecznie zachęcam.
 12. Dziękujmy dziś szczególnie za Bożą światłość, którą przyniosło nam Słowo Boże, dziękujmy za ofiarę Bożego Syna, która jednoczy wszystkich i otwiera nam drogę do Królestwa Ojca. Idźcie z Bożym błogosławieństwem, by swym życiem i modlitwą przybliżać zjednoczenie chrześcijan.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.