Ogłoszenia

Dwudziesta Druga Niedziela  Zwykła – Dożynki Parafialne
31 sierpnia 2014 rok

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej.
 2. Jesteśmy na tej Eucharystii, aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla nas jako chrześcijan nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza obecność na tej Eucharystii jest wyrazem, że chcemy podjąć trud pójścia za Chrystusem i chcemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie.  Jak dzisiaj słyszeliśmy w Liturgii Słowa, Prorok Jeremiasz został poddany próbie, stał się pośmiewiskiem, a ludzie nie chcieli go słuchać, wypełnił jednak wiernie swe powołanie prorockie. Chrystus przyjął drogę cierpienia i krzyża zbawiając ludzi swoim pokornym poddaniem się woli Bożej. Chrześcijanie, idąc więc wiernie drogą wskazaną przez Chrystusa, składają ofiarę swego życia i rozumnie wypełniają wolę Bożą.
 3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – Bł.  Bronisławy, Dz., w środę – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, PDK.
 4. W tym tygodniu I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa w piątek godzinę przed wieczorną Mszą św. w kościele parafialnym w kaplicy w Dębie Polskim spowiedź o godz. 14.30, Msza św. o godz. 15.00. Przypominamy dzieciom i młodzieży o praktykowaniu I piątków miesiąca.
 5. Jutro przypada 75.rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o tych, którzy oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny i za wolność naszą. Jutro po wieczornej mszy św. nabożeństwo w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny.
 6. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze odbywają się Ogólnopolskie uroczystości Dziękczynienia za Plony’2014.
 7. W przyszłą Niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wywyższenie na Krzyżu oznacza a jednocześnie zapowiada wywyższenie Wniebowstąpienia. Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa. Zapraszam szczególnie na sumę, na której nastąpi intronizacja Krzyża i jego adoracja.
 8. W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bp. Stanisława Gębickiego. Przebiegła ona w atmosferze iście kapłańskiej wspólnoty i rzeczowego dialogu. Uwagi powizytacyjne są pozytywne. Jako wspólnota parafialna zostaliśmy spostrzeżeni jako ci, którzy dbają o parafię. W rozmowie z Ks. Biskupem przestawiłem rzeczywisty obraz parafii niczego nie tając, wskazując na nasze problemy, grzechy zaniedbania, na brak miłości bliźniego, ale także przedstawiając sukcesy naszej wspólnoty. Chcę podziękować wszystkim za współpracę i pomoc w przygotowaniu parafii do wizytacji kanonicznej. Dziękuję mieszkańcom wsi Mursk i Przerytka za  generalne posprzątanie kościoła, mieszkańcom Adaminowa za ubranie kościoła kwiatami, druhom OSP ze Smólnika i Dębu Polskiego za gotowość podjęcia funkcji asysty na procesji, dzieciom pierwszokomunijnym i rocznicowym,  dziewczynkom pragnącym sypać kwiaty na procesji,. Ich zamiar i chęć pokrzyżował deszcz, ale za ich otwartość dziękuję. Dziękuję ich rodzicom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę Ks. Biskupa i moją. Dziękuje p. Małgorzacie Buziewskiej-Świderskiej o przygotowanie asysty. Dziękuję p. Stanisławowi Ulanowicz za czuwanie nad całością porządkową, dziękuję tym ministrantom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę posprzątania wokół kościoła i na terenie ogrodu plebanijnego. Dziękuje chórowi, członkom Rady Parafialnej i wam wszystkim Drodzy Parafianie za obecność, modlitwę.
 9. Dzisiaj w naszej parafii odbędą się Dożynki parafialne. Proszę przedstawicieli poszczególnych wsi o zorganizowanie na tę mszę dziękczynną o godz. 12.00 darów ołtarza. Każda wioska przygotowuje swoje dary; chleb i owoce. Natomiast dzisiaj na Dożynki Diecezjalne w Zduńskiej Woli pojechali przedstawiciele wsi Wistka Królewska z wieńcem i darami ołtarza.
 10. Jutro o godz. 9.00 Msza na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego, zapraszam rodziców, grono pedagogiczne i wszystkie dzieci na tę Mszę św. Po Mszy św. o godz. 10.00 rozpoczęcie nowego roku szkolnego w gmachu szkoły.
 11. Odpowiadając na prośbę Prezydium Episkopatu polski, w ubiegłą niedzielę przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku. Zebraliśmy tylko 310 zł. Bóg zapłać.
 12. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki.
 13. Często myślimy i postępujemy po ludzku, ale Chrystus w tej ofierze ukazał nam swoją wolę i obdarzył nas chrześcijańską mądrością. Idąc za Chrystusem z krzyżem swych cierpień i trudów, naśladując Go w wypełnianiu woli Ojca, zyskujemy życie. Aby mieć w sobie to Boże życie, przyjmijmy błogosławieństwo.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.