Ogłoszenia

Trzydziesta Czwarta Niedziela  Zwykła

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

23 listopada 2014 roku

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej.
 2. W ostatnią niedzielę roku kościelnego zebraliśmy się na Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego człowieka. Jesteśmy grzeszni i słabi. Chrystus nie raz stawał przed nami w osobach potrzebujących prosząc nas o pomoc, a myśmy Go nie dostrzegali. Prośmy Go więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat. Chrystus Król to sprawiedliwy Sędzia i Dobry Pasterz, który będzie sądził ludzi za to, czy umieli Go dostrzec w potrzebujących i za Jego przykładem przyjść im z pomocą. Ludzie otrzymali możność czynienia dobra, zwycięstwa nad słabością i grzechem dzięki zmartwychwstaniu Nowego Adama – Chrystusa.
 3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – Wspomnienie Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac, K. i Towarzyszy.
 4. Tak jak zapowiadałem, w dzisiejszą niedzielę ministranci będą stać przed kościołem zbierając ofiary jako „dar serca” dla Domu Małego Dziecka we Włocławku. Jest to już nasza czwarta akcja z racji nadchodzącego święta św. Mikołaja. Za włączenie się w tę akcję, za okazaną wrażliwość i złożone ofiary Bóg zapłać.
 5. Za tydzień I Niedziela Adwentu – rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, czasu oczekiwania na nadejście Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Począwszy od przyszłej niedzieli w ciągu tygodnia będziemy spotykać się na Mszy św. roratniej o godz. 16.30. Serdecznie wszystkich zapraszamy, szczególnie dzieci z lampionami.
 6. Dzieci wykonują lampiony same, pod kierunkiem swoich rodziców, z tymi lampionami przychodzą na msze roratnie. Najpiękniejsze zostaną nagrodzone podczas ostatniej mszy roratniej.
 7. Tradycyjnie przyjmuję na modlitwę wymieniankową za zmarłych. Wymienianki przyjmowane są po każdej Mszy św. w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
 8. W ubiegłą Niedzielę zebraliśmy do puszek na wskazany cel 185 zł. Bóg zapłać.
 9. W przyszłą niedzielę na Mszy o godz. 9.00 zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Tradycyjnie proszę przedstawicieli naszej parafii o pomoc w rozniesieniu opłatków do naszych rodzin. Można będzie je odebrać w przyszłą niedzielę u Pana Stanisława po Mszach św.  Zwyczajowe ofiary składane z tej racji w tym roku przeznaczone są na dalszą renowację paramentów liturgicznych. Koszt renowacji wyniesie 5.200 zł. Za ofiarność Bóg zapłać. Aby wyjść naprzeciw moim parafianom, roznoszący opłatki będą mieli ze sobą również świece wigilijne, o ile zdążą je dostarczyć, z których dochód jest przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Myślę, że to dobry pomysł, gdyż nie wszyscy mogą mieć możliwość zakupu tych świec z różnych powodów, a jednocześnie nie będzie handlu w niedzielę. Za zrozumienie Bóg zapłać.
 10. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki.
 11. Kończąc tę Eucharystię dziękujmy Bogu za to, że należymy do Królestwa Chrystusa wysłużonego męką i zmartwychwstaniem. Dziękujmy Mu za każdy nasz dobry czyn, który włącza nas w zwycięstwo krzyża i przybliża przyjście Bożego Królestwa do wszystkich ludzi. Idźmy z błogosławieństwem Bożym, by budować Królestwo Chrystusa, by dostrzegać naszego Pana w ludziach potrzebujących pomocy.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI

Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.