Ogłoszenia

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2015 roku

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej
 2. Człowiek wiele razy w życiu mówi do Boga: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Wiele razy, kiedy przychodzi smutek, ból, rozczarowanie, samotność – wydaje nam się, że Jezus ginie z przed naszych oczu, że jest daleko od nas. To jednak jest nieprawda On jest wciąż przy nas, przebacza nam, rany leczy i miłością swą je zabliźnia. Święty Jan od Krzyża napisał w swym dziele, że „tyle otrzymamy, ile się spodziewamy”. A ty ile spodziewasz się od Jezusa? Wierzysz, że Jezus dał tobie więcej niż się spodziewałeś, oddając własne życie za zbawienie całego świata?
 3. W tym tygodniu wspominamy: w środę – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 4. Dzisiaj rozpoczynamy doroczne rekolekcje wielkopostne. Trwać będą do wtorku włącznie. Zróbmy wszystko, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem. Znajdźmy czas na spotkanie się w tym Wieczerniku  przy stole Słowa Bożego i Eucharystii oraz w Sakramencie Pokuty i pojednania. Rekolekcje prowadzi Ks. Krzysztof Stawicki – notariusz w Kurii Diecezji Włocławskiej.
 5. W piątek tj. 27.03.2015 r. zapraszam w imieniu ministrantów, młodzieży i moim własnym na inscenizowaną Drogę Krzyżową o godz. 18.45.
 6. W przyszłą Niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, Niedzielę Męki Pańskiej. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. Natomiast na sumie uroczysta procesja z Palmami wraz z inscenizacją Uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Gromadzimy się z palmami przed szkołą o godz. 11.30 i tam po poświęceniu palm procesyjnie udamy się do kościoła parafialnego. W ten sposób uobecnimy uroczysty wjazd do Jerozolimy.
 7. W ramach Światowego Dnia Młodzieży w Koninie odbędzie się spotkanie młodzieży z naszej diecezji o godz. 14.00. Zachęcam młodzież do licznego udziału w tym spotkaniu.
 8. Na kwiaty do Grobu Pańskiego ofiary złożyli mieszkańcy: Przerytki – 205 zł., Stasina i Wistki Szlacheckiej – 160 zł., Adaminowa – 400 zł., Smólnika – 587 zł., Ładnego I – 120 zł.
 9. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2015 r. obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. Dzień szczególnej modlitwy w intencji dzieci poczętych i nienarodzonych, których życie w łonie matki jest zagrożone. Specjalne nabożeństwo w tym dniu po wieczornej Mszy św. Zapraszam serdecznie Was Drodzy Parafianie na Mszę i nabożeństwo w tym dniu.
 10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką do lektury której serdecznie zachęcam.
 11. W dniu 09 kwietnia 2015 roku od godz. 8.00 w Przychodni Lekarskiej, przy ul. Szkolnej 14 w Kruszynie, odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy oraz nerek. Badania wykonywane są na profesjonalnym nowym aparacie USG Doppler Color. Badania są odpłatne, cena jednego badania 55 zł. Badania przeprowadza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań- Chyby. Bliższe informacje w Przychodni.
 12. W życiu, „każda chwila ważna jest, każda chwila dobra jest” na odbudowaniu przymierza z Bogiem. Bóg pragnie naszego nawrócenia, a nie potępienia. Na ciągłe powstawanie i budowanie od nowa przymierza Bożej Miłości w naszym życiu przyjmijmy błogosławieństwo.

Zapowiedzi

 • Krzysztof Buchner, kawaler, zam. Kamion i Karolina Rucińska,  panna, zam. Dąb Mały

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W PARAFII SMÓLNIK

W DNIACH 22-24 marca 2015 ROKU

Niedziela 22 marca 2015  roku

9.00 – Msza św. z nauką ogólną w Smólniku

10.30 – Msza św. z nauką ogólną w Dębie Polskim /kaplica/

12.00 – Msza św. z nauką ogólną i po niej Gorzkie Żale w Smólniku

Poniedziałek 23 marca 2015 roku

9.00 – Msza św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych w Smólniku

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

16.00 – Msza św. z nauką ogólną w Dębie Polskim /kaplica/

18.00 – Msza św. z nauką ogólną w Smólniku a po niej procesja na

cmentarz i tam modlitwa za zmarłych

Wtorek 24 marca 2015 roku

9.00 – Msza św. z nauką ogólną w Smólniku

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

16.00 – Msza św. z nauką ogólną w Dębie Polskim /kaplica/

18.00 – Msza św. z nauką ogólną w Smólniku. Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa i błogosławieństwo małych dzieci.  Zakończenie Rekolekcji


Sakrament Pokuty i Pojednania w poniedziałek i wtorek pół godziny przed Mszą św.

REGULAMIN

KONKURSU-PRZEGLĄDU NA PALMY, BABY I MAZURKI WIELKANOCNE

28 MARZEC 2015 ROKU

I. Organizatorem konkursu-przeglądu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Smólniku i Rada Parafialna ustanowiona przy tej parafii.

II. Rozstrzygnięcie konkursu-przeglądu  odbędzie się 28  marca 2015 roku  o godz. 10.00 w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Smólniku.

III. Konkurs- przegląd swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców parafii,.

IV. Zaproszeni do konkursu-przeglądu mają obowiązek dostarczyć palmę, babę i mazurka do 27 marca 2015 r. do kościoła parafialnego w godzinach od 20.00 do 21.00.

V. Konkurs-przegląd odbywać się będzie w kategoriach:

1. Najładniejsza tradycyjna palma powinna mieć co najmniej 2 m kwiecia (decydują surowce użyte do wyrobu oraz walory plastyczne i estetyczne. Należy wykorzystać wyłącznie tworzywa naturalne i tradycyjne formy zdobnicze (witki wierzby, gałązki sosny, gałązki jałowca, gałązki trzciny, gałązki świerka, bazie, bukszpan, kwiaty bibułkowe, wosk) – KONKURS . Tutaj przewiduje się I, II i II miejsce.

2. Tradycyjny mazurek wielkanocny i baba wielkanocna (nie inne ciasta) – wypieki oceniane będą pod względem użytych do wypieku składników, walorów smakowych, sposobu udekorowania, oryginalność i pomysłowość). Również uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na kartce przepis według którego zostały upieczone ciasta -PRZEGLĄD

VI. Zgłaszane przez uczestników konkursu palmy i ciasta zostaną oznakowane przez Organizatora numerem zgłoszenia.

VII. Organizatorzy nie zwracają ciast zgłoszonych na konkurs. Palmy biorą udział w procesji Niedzieli Palmowej, po zakończonej uroczystości można zabrać  palmę. Również w Niedzielę Palmową po mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się degustacja konkursowych ciast.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi dnia 29 marca 2015 r. po Mszy św. o godz. 12.00.

IX. Wyboru w powyższych Konkursach  dokona Komisja powołana przez organizatorów.

X. Ostateczną decyzję odnośnie liczby nagród i wyróżnień podejmie Komisja Konkursowa.

XI. Dla wszystkich uczestników konkursów Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy.

XII. Nagrodzone palmy będą prezentowane w kościele parafialnym w Niedzielę Palmową.

XIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

XIV. Szczegółowe informacje udziela Ks. proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Smólnik.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI

Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.