Ogłoszenia

Ósma Niedziela Zwykła

26  luty 2017 rok

  1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam was wszystkich, każdego z osobna w codziennej mojej modlitwie kapłańskiej.
  2. Wśród naszych trosk doczesnych, w ten święty dzień, pamiątkę zmartwychwstania, przyszliśmy na Mszę św., bo jesteśmy pewni, że Bóg troszczy się o nas, chce naszego dobra i nigdy nas nie opuści. Niech więc ta najświętsza ofiara będzie znakiem naszej ufności wobec Boga, który w swym ręku ma nasze losy i wie, czego nam potrzeba do życia duchowego i doczesnego. Ewangelia dzisiejsza wzywała nas do ufności w Opatrzność Bożą, w sprawach materialnych, bo Bóg nigdy nie opuści człowieka. Mamy na pierwszym miejscu postawić troskę o sprawy Boże i losy Królestwa Bożego na ziemi, a resztę otrzymamy od Boga. Ludzie jednak odwracają hierarchię wartości, dlatego św. Paweł poucza nas, że Bóg jest sędzią i On sam oceni naszą postawę i nagrodzi za właściwe ustawienie spraw duchowych i materialnych.
  3. W tym tygodniu wspominamy: w sobotę – Święto św. Kazimierza Królewicza.
  4. Dzisiaj po mszy św. godz.12.00 odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Na to spotkanie zapraszam tylko tę młodzież, która się wywiązywała ze złożonej obietnicy i danego słowa na początku roku szkolnego tzn. ta młodzież, która uczestniczyła co niedziela we mszy św., praktykowała I pierwsze piątki miesiąca. Spotkanie to obowiązuje również młodzież z III klasy gimnazjum.
  5. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Dziękuję za złożone ofiary, a członkom Rady Parafialnej dziękuję za ich zebranie.
  6. W tym tygodniu Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres wielkiego postu. Post jest więc jednym z elementów pokuty. Już w starożytności na znak pokuty posypywano sobie głowy popiołem. Obrzęd ten u chrześcijan nadal stanowi początek wielkopostnego okresu. Kapłani posypują głowy popiołem mówiąc „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Przypominają, jak szybko mija życie. Msze św. w tym dniu w naszym kościele parafialnym o godz. 18.00, natomiast w kaplicy w Dębie Polskim o godz.16.00. Spróbujmy jak najliczniej zgromadzić się na Mszy św., aby w ten sposób rozpocząć w swoim życiu duchowym wzmożoną pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i zbliżenia się do Boga miłosiernego. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w tym dniu na Mszy św. jest obowiązkowe. W tym dniu obowiązuje nas wszystkich post ścisły tj. jakościowy i ilościowy.
  7. W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź święta pierwszopiątkowa dla młodzieży i dzieci w czwartek od godz. 14.00, gdyby ktoś się nie wyspowiadał będę również spowiadał po mszach św. Natomiast spowiedź pierwszopiątkowa w kaplicy w Dębie Polskim od godz. 14.30 w piątek, potem msza św. o godz. 15.00. Przypominam młodzieży i dzieciom o praktykowaniu I Piątków Miesiąca.
  8. W tym tygodniu zapraszam w piątek na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30, a w niedzielę na Gorzkie Żale o godz. 11.40.
  9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką „Idziemy” do lektury której serdecznie zachęcam.
  10. „Nie możemy służyć Bogu i mamonie”. Troszcząc się o sprawy życia doczesnego, nie zapominajmy o Królestwie Bożym, ale zaufajmy Bogu, który nas błogosławi i darzy swymi dobrami. W naszych codziennych sprawach postawmy Boga na pierwszym miejscu, a wtedy nasze życie, praca i troska o chleb nabiorą wartości wiecznych, bo Bóg nas nigdy nie opuszcza i zawsze jest z nami. Niech Jego błogosławieństwo nas prowadzi w codzienność nadchodzącego tygodnia.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.