Ogłoszenia

Trzydziesta Niedziela Zwykła

23 października 2016 rok

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam was wszystkich, każdego z osobna w codziennej mojej modlitwie kapłańskiej.
 2. Stając przed Panem w czasie dzisiejszej Eucharystii prosiliśmy Go, aby dał nam światłe oczy ducha, byśmy mogli spojrzeć na siebie w pełnej prawdzie, co pozwoli nam szanować każdego człowieka  i nigdy nikogo nie poniżać! „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Usłyszane dziś Słowo Boże uczula nas na postawę otwartości na Boga i bliźniego. Pełne pokory spojrzenie na siebie pozwala człowiekowi na zajęcie odpowiedniej postawy względem Boga oraz drugiego człowieka. Natomiast pycha zaślepia człowieka do tego stopnia, że staje się on zarozumiałym i przypisuje sobie wszystko dobro, które przecież pochodzi od Boga. Bóg nie ma względu na osoby, dlatego nas wszystkich wezwał do wiary i pragnie obdarować swymi dobrami. Niech nasze pokorne serca wzniosą się do Pana, bo tylko w Nim dostępujemy przebaczenia grzechów.
 3. Dzisiaj Niedziela Misyjna. Wesprzyjmy dzisiaj swoją modlitwą tych wszystkich, którzy trudzą się w głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa na tych terenach, gdzie panuje głód Bożej Prawdy. Otwórzmy również swoje serca i bądźmy solidarni z misjonarzami wspierając ich dzisiaj materialnie. Taca dzisiaj przeznaczona jest na rzecz misji. Proszę o ofiarność.
 4. Trwa miesiąc październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy na różańcu w intencjach całego świata i naszych. Nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu przed wieczorną mszą świętą a w niedzielę przed sumą. Zapraszam na różaniec wszystkich naszych parafian szczególnie młodzież gimnazjalną, młodzież ponadgimnazjalną, dzieci
 5. Przyjmuję na wypominki roczne, oktawalne i jednorazowe na cmentarzu.
 6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką „Idziemy” do lektury której serdecznie zachęcam.
 7. W tym tygodniu wspominamy: w piątek – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 8. Za tydzień będziemy obchodzić uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania, w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół – żywą świątynią Boga. Jak wielka to łaska, że mamy świątynię, że możemy się w niej modlić i przyjmować sakramenty. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości do grzesznych. Ożywiajmy tę świątynię swoją obecnością i wspierajmy swymi ofiarami. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że nasze serca są żywą świątynią Boga.
 9. Już dzisiaj informuję,  że w Uroczystość Wszystkich Świętych msze św. w kościele parafialnym o godz. 9.00, a o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu w intencji wszystkich naszych wiernych zmarłych. W tym dniu taca w całości przeznaczona jest na WSD. Postarajmy się swoimi ofiarami wesprzeć tę zacną Uczelnię, który kształci nowych kapłanów tak potrzebnych do posługi głoszenia Ewangelii w świecie. W tym dniu tj. 01 listopada br. na cmentarzu o godz. 10.30 od bramy cmentarnej rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz. Zapraszam wszystkich do tej modlitwy za zmarłych. Zadbajmy również o groby swoich bliskich, jak również groby tych, o których nikt nie pamięta, wystarczy nasze dobre serce i trochę czci dla zmarłych, a  nie będzie na naszym cmentarzu grobów zaniedbanych. Bardzo o to proszę.
 10. W przyszłą niedzielę msze św. zostaną odprawione w kościele parafialnym o godz. 9.00 i 11.00, a w kaplicy w Dębie Polskim o godz. 7.30. Zmiana podyktowana jest tym, że muszę być w katedrze na uroczystościach.
 11. Nie zapominajmy nigdy o pokornej modlitwie, bo ona przenika obłoki. Nie zapominajmy nigdy o tym, że Bóg jest z nami i nam błogosławi, byśmy wypełnili swe powołanie jako misjonarze w swoich własnych domach.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.