Ogłoszenia

Trzydziesta Niedziela  Zwykła

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

26 października 2014 roku

 1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej.
 2. Miłość dla chrześcijanina jest wyznacznikiem odpowiedzi na Boże powołanie do bycia świadkiem Chrystusa. Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg więc nieustannie kieruje do nas apel miłości, a największym Jego przykazaniem jest obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział w Eucharystii ma być więc znakiem naszej miłości do Boga, który oddał się nam w słowie i Chlebie życia. Ma być także znakiem naszej miłości do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują naszej modlitwy i materialnego wsparcia. Największe przykazanie miłości Boga i bliźniego to synteza całej moralności chrześcijańskiej. Przykazanie to zawarte w Księdze Wyjścia jako prawo nadane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, zostało powtórzone przez Chrystusa. Nie może ono pozostać martwą literą. Wykonał je wiernie św. Paweł i pierwsi chrześcijanie, mamy wypełniać je my, aby zasłużyć na miłosierdzie Boga, który zawsze nas kocha.
 3. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w sobotę – Uroczystość Wszystkich Świętych, w niedzielę – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
 4. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania, w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół – żywą świątynią Boga. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości do grzesznych. Ożywiajmy tę świątynię swoją obecnością i wspierajmy swymi ofiarami.
 5. Trwa miesiąc październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Różaniec w naszym kościele codziennie przed wieczorną mszą św. o godz. 16.30 Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy na różańcu w intencjach całego świata i naszych. Niech ta modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w upraszaniu nawrócenia dla świata, dla naszych rodzin i niech ona łączy nas w drodze ku tworzeniu dobra.
 6. Przyjmuję już na wypominki roczne, oktawalne i jednorazowe za zmarłych.
 7. Dzisiaj przed naszym kościołem odbędzie się zbiórka pieniężna na chorego Mateuszka z Częstochowy. Już go znamy i polecam go naszej ofiarności i pamięci modlitewnej.
 8. W sobotę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Zadbajmy o uporządkowanie grobów naszych bliskich. Msze św. w tym dniu o godz. 9.00 w kościele parafialnym a o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu w intencji wszystkich naszych wiernych zmarłych. W tym dniu taca w całości przeznaczona jest na WSD we Włocławku. Postarajmy się swoimi ofiarami wesprzeć tę zacną Uczelnię, który kształci nowych kapłanów tak potrzebnych do posługi głoszenia Ewangelii w świecie. We Wszystkich Świętych tj. 01 listopada br. na cmentarzu o godz. 10.30 od bramy cmentarnej rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz. Zapraszam wszystkich do tej modlitwy za zmarłych.
 9. W niedzielę tj. 02 listopada, Dzień Zaduszny. Każdy kapłan może odprawić w tym dniu trzy Msze św. jedną Mszę św. w intencji przyjętej przez siebie, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji Ojca Świętego. Wszyscy wierni w Dniu Zadusznym mogą uzyskać jeden raz odpust zupełny, który ofiarować można za zmarłych. Wierni mogą również uzyskać odpust zupełny każdego dnia od 01-08 listopada br. przez pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i pomodlenie się, choćby w myślach za zmarłych. W Dzień Zaduszny Msze św. o godz. 9.00, a godz. 10.30 w kaplicy w Dębie Polskim i o godz. 12.00 w kościele parafialnym. Różaniec za zmarłych odmawiać będziemy podczas procesji po Mszy św. o godz. 12.00 na cmentarz. Proszę zabrać ze sobą znicze, aby zapalić je na grobach swoich bliskich. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy za tych, którzy odeszli a dzięki którym żyjemy i którzy nauczyli nas jak żyć. Niech to będzie wyraz naszej pamięci i pomocy dla nich.
 10. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki.
 11. Tak wiele nam jeszcze potrzeba pokory, aby odrzucić własne pragnienia i spojrzeć z miłością na drugiego człowieka. Człowiek jest z natury egoistą, ale Chrystus daje nam dość siły, abyśmy umieli przełamywać siebie i nauczyli się prawdziwie kochać Boga i bliźnich. Niech błogosławieństwo, którym kończymy tę ofiarę, pomoże nam wypełnić największe przykazanie miłości, aby nasze chrześcijaństwo nie było tylko z nazwy, ale zostało potwierdzone przez całe nasze życie.

Zapowiedzi

 • Łukasz Rafał Kłosiński, kawaler, zam. Włocławek, ul. Okopowa  i Katarzyna Krzeszewska, panna, zam. Telążna Leśna

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI

Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.