Ogłoszenia

Szesnasta Niedziela Zwykła

17 lipca 2016 rok

  1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam was wszystkich, każdego z osobna w codziennej mojej modlitwie kapłańskiej.
  2. Któż z nas nie lubi odwiedzać znajomych? Któż z nas nie pragnie być przez nich dobrze przyjętym? Jakże staramy się, aby dobrze przyjąć przyjaciół, którzy wybierają się do nas w gościnę? Bowiem czymś pięknym i ubogacającym jest odwiedzać siebie nawzajem i być dobrze przyjętym. Miła gościna i dobre przyjęcie wnoszą też wiele we wzajemne relacje. W dzisiejszą niedzielę aż w dwóch czytaniach biblijnych słyszymy o odwiedzinach Boga pośród ludzi i przyjęciu Go w swoim domu. W każdym z nas jest trochę Marty i trochę Marii. Postarajmy się więc dobrze zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Chwaląc postawę Marii Chrystus wcale nie mówi, że powinniśmy ograniczyć nasze życie do modlitwy i do rozważania jego słów. W rzeczywistości Jezus pragnie, abyśmy umieli w naszym życiu pogodzić pracowitość Marty z rozmodleniem Marii, działanie ze słuchaniem, dawanie z otrzymywaniem. Przypomina nam w ten sposób o fundamentalnych wartościach Ewangelii, bez których traci sens jakiekolwiek dzieło apostolskie. Bracia i siostry, pomyślmy na koniec, jak ubogacające mogą być dobrze przeżyte odwiedziny kogoś bliskiego w naszym domu, jak wiele może wnieść w nasze życie gość, którego dobrze przyjmiemy słuchając go i ofiarując mu właściwą gościnę. O ile więcej może wnieść w nasz dom i naszą codzienność Jezus Chrystus, który chętnie przychodzi w gościnę i często puka do naszych drzwi. Czy nie warto na nowo otworzyć przed Nim nasze skromne progi i przyjąć Go z życzliwością do naszego domu?
  3. W tym tygodniu wspominamy: w środę – Wspomnienie bł. Czesława, K., w piątek – Wspomnienie św. Marii Magdaleny, w sobotę – Święto św. Brygidy, Zak., Patronki Europy.
  4. Pod hasłem „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata” od dzisiejszej niedzieli tj. 17 lipca rozpoczyna się XVII Tydzień św. Krzysztofa. W tym czasie prowadzona będzie zbiórka na zakup środków transportu dla misjonarzy oraz promowane będą zasady bezpiecznej jazdy. Dzień wspomnienia św. Krzysztofa, 25 lipca już po raz piąty obchodzony będzie jako Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W naszej parafii taką zbiórkę zorganizujemy w przyszłą niedzielę tj. 24 lipca br. podczas poświęcenia pojazdów. Zapraszam wszystkich w przyszłą niedzielę ze swoimi samochodami, motocyklami, rowerami. Zapraszam również Straż Pożarną ze swoim samochodem strażackim. Ofiary  składane podczas poświęcenia zostaną przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy.
  5. Trwają wakacje. Dla nas, a zwłaszcza dla naszych dzieci i młodzieży niech staną się one okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jednocześnie nie zapominajmy, ze każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.
  6. W naszej parafii trwają bezpośrednie przygotowania do wizyty Ojca Świętego w Polsce w ramach ŚDM w Krakowie. Spotkania modlitewne przygotowujące nas duchowo na przeżycie tegoż wielkiego święta wiary naszego narodu odbywać się będą każdego dnia. Począwszy od 20 do 24 lipca  2016 roku  za  wyjątkiem 23 lipca spotykać się będziemy na wieczornym Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00. 22 lipca 2016 roku zapraszam również o godz. 15.00 na Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia. Proszę znajdźmy czas, aby nasze serca przygotować na to duchowe przeżycie spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Szczegółowy program Dni w Diecezji w ramach przygotowania na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w gablocie przed kościołem.
  7. Dziękuję za kwiaty do kościoła mieszkańcom Dobiegniewa, a na następną niedzielę o kwiaty do kościoła proszę mieszkańców Ładne.
  8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką do lektury której serdecznie zachęcam.
  9. Niech będzie Bóg uwielbiony za niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, która swoje zwycięstwo odnalazła na drzewie Krzyża. Chrystus nas kocha i nawet gdy gdzieś się zagubimy, gdy odrzucimy Jego miłość, to On wychodzi, aby nas odszukać i przyprowadzić z powrotem. Pozwólmy się Bogu odnaleźć w codzienności, wybierajmy zawsze wartości nieprzemijające, które są wieczne. Niech w naszych codziennych wyborach towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

Zapowiedzi

  • Wojciech Kowalewski, kawaler.  zam. Telążna Leśna i Ewa Zielińska, panna, zam. Kurowo Parcele

Program „Dni w Diecezji”

Diecezja Włocławska (20-25 lipca 2016 r.)

Temat przygotowań i biblijna nazwa diecezji: MISERICORDIA

W programie bierze udział młodzież z zagranicy oraz młodzież diecezji włocławskiej

20.07 (środa) – przyjazd;

- Msza św. (na życzenie grupy),

- powitanie w parafii; zakwaterowanie;

- kolacja u rodzin;

- 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

21.07 (czwartek) – Folk day

- śniadanie u rodzin;

- Msza święta rano w parafii,

- katecheza i spotkanie z miejscową młodzieżą;

- zwiedzanie miasta i okolicy (rejonu) – według możliwości czasowych;

- obiad lub prowiant na drogę zapewnia parafia

Włocławek

od godz. 12.00 do godz. 16.00 – przyjazd grup na parking usytuowany pod Mostem im. Rydza Śmigłego;

12.00 – 16.45 – zwiedzanie Włocławka w grupach (według ustalonego programu, po wcześniejszym zgłoszeniu grupy), m.in. Bazylika Katedralna, Muzeum Diecezjalne, Seminarium Duchowne, miejsce męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki;

ok. 14.00 – przerwa na odpoczynek i rekreację na Przystani wodnej na Wiśle, gdzie przewidziany jest mały poczęstunek (drożdżówka i woda mineralna) i program animacyjny;

16.45 – ciepły posiłek przy Hali Mistrzów – kuchnia polowa;

17.30 – plac przy Hali Mistrzów – „Festiwal Młodych”:

– powitanie grup w diecezji przez Księdza Biskupa i Prezydenta Miasta

– koncert

19.30 – rozjazd do miejsca noclegu.

- kolacja u rodzin;

- 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji

22.07 (piątek) – dzień miłosierdzia – „Mercy is in You!”

- śniadanie u rodzin;

- Msza święta rano w parafii,

- udział w Dziełach Miłosierdzia w parafii (o ile pozwoli na to czas, ewentualnie ten punkt programu można zrealizować w sobotę przed południem);

- obiad lub prowiant zapewnia parafia;

Świnice Warckie

10.00 – 12.00 – Przyjazd grup młodzieży autokarami do Głogowca: możliwość zwiedzania domu św. Faustyny Kowalskiej;

12.00 – Głogowiec (przed domem św. Faustyny): powitanie, wprowadzenie, zawiązanie wspólnoty;

12.30 – Droga Krzyżowa z Głogowca do Świnic Warckich (ok. 2,5 km): zaangażowanie różnych grup w czytanie rozważań, niesienie krzyża oraz relikwii św. Faustyny;

14.00 – Przybycie do kościoła w Świnicach Warckich: przerwa, czas na indywidualną modlitwę i posiłek (kuchnia polowa);

15.00 – Uroczysta celebracja Godziny Miłosierdzia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Meringa (na placu przed kościołem):

- uroczyste wprowadzenie relikwii św. Faustyny, obrazu „Jezusa Miłosiernego”,

- wystawienie Najświętszego Sakramentu,

- Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana z rozważaniami w różnych językach,

- homilia (lub krótkie rozważanie),

- uroczyste błogosławieństwo;

15.45 – Koncert pieśni do Miłosierdzia Bożego w wykonaniu chórów i orkiestr Ziemi Świnickiej;

16.30 – Zakończenie spotkania i odjazd autokarami z parkingu w Świnicach Warckich.

Uwaga! Tego dnia

15.00 – Godzina Miłosierdzia także we wszystkich parafiach diecezji;

- kolacja u rodzin;

- 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

23.07 (sobota) – dzień maryjny

- śniadanie u rodzin

- zwiedzanie w drodze do Lichenia (np. Siostry Anuncjatki w Grąblinie)

Wydarzenie centralne – Licheń

od godz. 10.00 – rejestracja w Sali Całunu Turyńskiego

10.00 – możliwość zwiedzania sanktuarium z przewodnikami (chęć zwiedzania należy zgłosić wcześniej, dwóch przewodników obcojęzycznych, zwiedzanie trwa około godziny do 50 osób);

13.30 – 14.30 – wspólny obiad przy dzwonnicy – kuchnia polowa;

Bazylika NMP Licheńskiej

15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego w górnej części bazyliki (prowadzą ojcowie marianie, animuje zespół diecezjalny);

15.30 – przygotowanie duchowe do Eucharystii (animuje zespół diecezjalny);

16.00 – Eucharystia w bazylice

- przewodniczy i homilię głosi Ksiądz Biskup Wiesław Mering;

- asysta diecezjalna (odpowiedzialny ks. Łukasz Matuszak);

- śpiew w czasie liturgii – zespół diecezjalny;

- homilia w języku polskim (tłumaczenie wydawane w punkcie rejestracji);

18.00 – możliwość prezentacji kultury krajów przez grupy gości z zagranicy (przy dzwonnicy);

19.00 – 19.30 – zakończenie i powrót do parafii;

- kolacja u rodzin;

- 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

24.07 (niedziela) – Poznaj naszą małą ojczyznę – Meet our homeland

- śniadanie u rodzin;

- Msza św. niedzielna we wspólnocie parafialnej;

- uroczysty obiad u rodzin;

- czas rekreacji, impreza sportowa lub kulturowa według programu ustalonego w miejscu zamieszkania (może być organizowana przy współudziale samorządu – np. mecz piłki nożnej, koncert, zabawy plenerowe, ognisko lub grill);

- kolacja u rodzin;

- 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

25.07 (poniedziałek)

– śniadanie u rodzin;

- Msza św. w parafii;

- wyjazd do Krakowa

Uwaga! – dla części grup jadących do Krakowa pociągiem wyjazd może nastąpić już późnym wieczorem lub w nocy 24 lipca – rozkład jazdy zostanie podany w najbliższym czasie.

26-31 lipca 2016 r. – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI


Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.