Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

20 kwietnia 2014 rok

1. Serdecznie witam wszystkich Parafian, Gości, którzy przybyli na dzisiejszą Eucharystię. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje urodziny w nadchodzącym tygodniu życzę wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej i polecam ich w codziennej modlitwie kapłańskiej. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzmy sobie wszyscy, abyśmy, trwając we wspólnocie Kościoła, byli ludźmi światłości i nadziei pokonującej wszelki smutek i rozpacz. Źródłem tej nadziei jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Życzę Wam Kochani Parafianie i goście radości! Radości, która jest darem Chrystusa zmartwychwstałego. Życzę tej radości, o której Chrystus mówił w Wieczerniku, w czasie ostatniej Wieczerzy, „aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna”. Życzę radości, która przejawia się w szczęściu wewnętrznym, w pokoju serca, w mocy i miłości. Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

2. Wyrażam z głębi płynące podziękowania dla wszystkich, którzy prawidłowo odczytali wezwanie Chrystusa, aby czuwać i modlić się w tych ostatnich godzinach życia Jezusa i aby prawdziwie przygotować się na Jego Zmartwychwstanie. Dziękuję Wam Drodzy za uczestnictwo w całym Triduum Paschalnym. Jestem wdzięczny, że tak wielu z Was, Drodzy Parafianie uczestniczyło w tych świętych misteriach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pragnę tutaj podziękować także, tym którzy otwartym sercem przyszli mi z pomocą w przygotowaniu tej świątyni na obchody tak ważnych dla nas świąt. Dziękuję w szczególności naszym ministrantom, którzy całym sercem i całkowitym zaangażowaniem włączyli się w przebieg przygotowań liturgicznych, zwłaszcza tym którzy przejęli ster ceremoniarzy i zbudowali grób Pański: Mateuszowi Brzezińskiemu, Jakubowi Wojciechowskiemu, Brajanowi Szatkowskiemu, Łukaszowi Buziewskiemu, Filipowi Świderskiemu, Tomaszowi Buziewskiemu, Bartłomiejowi Alabrudzińskiemu, Kacprowi i Bartłomiejowi Ruczewskim, Dominikowi Ulanowicz. Dziękuję p. kościelnemu, p. organiście, naszemu chórowi, druhom z OSP, p. Krzysztofowi Bąkowskiemu, p. Sylwii Buziewskiej, p. Żanecie i Sybili Bąkowskiej, a p. Małgorzacie Buziewskiej-Świderskiej za zorganizowanie asysty, dzieciom sypiącym kwiatki i ich rodzicom, całej asyście i wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia tych wielkich dni.

3. Dziękuję rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie kościoła na święta wielkanocne. Bóg zapłać. Tymże rodzicom i ich dzieciom dziękuję bardzo za dar ołtarza z racji ich Komunii Rocznicowej. Jest to piękny dar, który mnie bardzo cieszy, a jest nim pięć kompletów bielizny kielichowej.

4. W przyszłą niedzielę Kościół Katolicki obchodzi Niedzielę Święta Miłosierdzia Bożego ustanowione przez Jana Pawła II. Powiedział Jezus do siostry Faustyny „Jestem miłością i miłosierdziem samym”, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata. Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. Dlatego idąc za wskazaniami Jezusa my także chcemy uczcić Miłosierdzie Boże. Zapraszam w przyszłą Niedzielę o godzinie 15.00 na Nabożeństwo Miłosierdzia Bożego. Kochani w tym dniu Bóg daje nam szczególną łaskę odpuszczenia wszystkich kar doczesnych a co za tym idzie zmazanie wszystkich kar i uczynienie nas takimi, jakimi byliśmy po chrzcie świętym. Nabożeństwo to rozpoczniemy mszą św. o godz. 14.30.

5. Za tydzień będziemy uczestnikami wielkiej radości, nasz rodak Bł. Jan Paweł II i Bł. Jan XXIII zostaną wyniesieni do grona Świętych. Cały tydzień przed mszą św. w ramach naszego przygotowania do tej kanonizacji różaniec św. i modlitwa do błogosławionych papieży. Zapraszam do włączenia się w to przygotowanie.

6. Na remont dachu na plebani zebrano w miesiącu marcu 6380 zł. Te pieniądze zostały przekazane Przewodniczącemu Rady Parafialnej, aby nimi dysponował. Taką decyzję podjąłem, aby moi Parafianie nie mówili, że Ks. proboszcz za ich pieniądze wyjeżdża na odpoczynek.

7. Przyszły spóźnione rachunki za prąd. Suma tych rachunków wynosi 3 857zł, dlatego w przyszłą niedzielę taca zbierana będzie na pokrycie tych zaległości. Proszę o współodpowiedzialność za nasze powinności.

8. Jest do nabycia nowy Przewodnik Katolicki, tak jak informowałem z książką w cenie 9,90 zł.

BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI

Marzec 28 2011 10:14 am

Comments are closed.